Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunnan varsinaiset kokoukset vuonna 2017 pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kello 17 alken. Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina ja pidetään nähtävänä sosiaalitoimistossa kokousta seuraavana maanantaina muiden, kuin salassa pidettävien asioiden osalta, sosiaalitoimiston aukioloaikana.

Keiteleen sosiaalilautakunta 2017 - 2018

Puheenjohtaja Eeva Huttunen


Varapuheenjohtaja Maritta Savolainen


Kari Häkkinen

Teijo Nuutinen

Maarit Qvick-Ruuskanen


Eeva Räty


Pekka Vesterinen