Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan vuoden 2016 kokoukset pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti kuukauden toisena keskiviikkona kello 17.30. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavan viikon maanantaihin mennessä ja pidetään nähtävänä saman viikon tiistaina teknisessä toimistossa.

Keiteleen tekninen lautakunta 2013 - 2016
Puheenjohtaja Ari Kaunisaho (PS)
puutekniikan insinööri
puh. 044 538 2885
sähköposti: ari.kaunisaho@keitele.fi

Varapuheenjohtaja Arja Heiskanen (KESK)
yrittäjä, artenomi
puh. 0400 575 432
sähköposti: arja.heiskanen@prt-sahko.fi

Kaukonen Sinikka, autonkuljettaja (VAS)

Kärkkäinen Matti, maanviljelijä (KESK)
puh. 050 302 4976

Laukkanen Matti, linja-auton kuljettaja (SDP)
puh. 040 521 5250
sähköposti: matti.laukkanen5@gmail.com

Tirkkonen Mirja, hoitoapulainen (KESK)
puh. 040 562 3844
mirja.tirkkonen@suomi24.fi

Vänskä Jorma, yrittäjä (PS)
puh. 040 530 2532
sähköposti: jopeshotrod1@hotmail.com