Kotihoito

Kotihoito tukee henkilöitä, jotka eivät arkielämässä pärjää omassa kodissaan itsenäisesti, omaisten avulla tai muiden palvelujen turvin.

Kotihoidon tukipalvelut (mm. ateria-, turva-, asiointi-, kylvetys-, ja saattajapalvelu) ovat asukkaan päivittäistä selviytymistä tukevia palveluja.

Kotipalvelun avulla ikäihminen elää itsenäistä ja virikkeellistä elämää kotona omaistensa ja muiden läheistensä turvin. Palvelu on asiakkaan auttamista niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista hän ei itse selviydy.

Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveyden- ja sairaanhoidon palveluja. Kotisairaanhoitajan käynnit asiakkaan luona ovat pääasiassa hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvia.

Kotihoidossa muistihoitajana toimii sairaanhoitaja, puh. 0400 185 403.

Yksityiset yritykset tuottavat ikääntyneiden siivouspalvelut. Sosiaalipalveluihin oikeutetuilla ikääntyneillä siivouspalvelu on alv-verovapaata palvelua ja asiakkaalla on mahdollisuus hakea kotitaloustyön verovähennystä (45 %) siivouspalvelun kustannuksiin

Virtuaaliasiointi

Kotihoidon palveluohjaukseen on mahdollista varata aika videoasiointiin.

Tästä kotihoidon palveluohjauksen ajanvaraukseen
Yhteystiedot

sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja

Kotipalvelu

Vanhustentalot

Kotipalvelu

Muut alueet

Mika Friberg

Sairaanhoitaja