Sosiaalityö ja taloudellinen tuki

Sosiaalihuolto järjestää sosiaalipalveluja, joilla edistetään ja ylläpidetään yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

suojatie.jpg

Yhteystiedot

Maija-Leena Huuskonen

sosiaalijohtaja

Tuija Oittinen

sosiaalityöntekijä