Koulupsykologi

Koulupsykologi työskentelee oppilaiden, heidän huoltajiensa ja opettajien kanssa kouluviihtyvyyden ja hyvin oppimistulosten puolesta. Hyvinvoivassa koulussa kenenkään ei tarvitse pelätä häirintää tai kiusaamista, sekä oppilailla että opettajilla on rauha keskittyä omaan työhönsä. Jokainen oppilas kasvaa ja kehittyy omaa, yksilöllistä vauhtiaan.

Koulupsykologi voi

  • arvioida oppilaan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia
  • auttaa huoltajia ja opettajia tuki- ja erityisopetuksen järjestämisessä
  • ohjata perhettä koulun ulkopuolelta (esimerkiksi perheneuvolasta) saatavan tuen piiriin

 

Koulupsykologi osallistuu yksittäisen oppilaan asioiden selvittämiseen huoltajan ja moniammatillisen ryhmän niin sopiessa.

Lukuvuonna 2017-18 koulupsykologina toimii Laura Raatikainen.