KUNTAVAALIT 2017 - Ennakkoäänestys, kotiäänestys ja äänestys vaalipäivänä; äänestyspaikat ja kelloajat


13.3.2017 9:00

KEITELE Kuntavaalit 2017. Keskusvaalilautakunnan kuulutus 15.3.2017.

                      Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitetaan kuntavaalit.                    

 

                      Äänestysalue                    Äänestyspaikka

                      1. Keitele                             Kunnantoimisto

                                                                 os. Äyräpääntie 2, 72600 KEITELE

 

                      Äänestys vaalipäivänä alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

 

                      Ennakkoäänestys

                     

                      Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 29.3.2017 ja lopetetaan tiistaina 4.4.2017. Ennakkoäänestyspaikkana toimii Keiteleen kunnantoimisto, os. Äyräpääntie 2, 72600 KEITELE. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

                                          

                                           viikonpäivä    ajalla                                   kello

                                           ke - pe           29. – 31.3.2017                   09.00 – 17.00

                                           la - su            1.- 2.4.2017                         10.00 – 13.00

                                           ma                 3.4.2017                              09.00 – 17.00

                                           ti                    4.4.2017                              09.00 – 18.00

 

 

 

                     

                      Kotiäänestys

                                          

                      Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioi­keusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

                      Henkilön, joka haluaa äänestää enna­kolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16.00. Keiteleen kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on: Kunnantoimisto PL 14, 72601 Keitele, puhelin 040 8366879.

 

                     

                      Keiteleellä 15. maaliskuuta 2017

                                                                                                            

                      Keskusvaalilautakunta       

Tiedostot