Avoimet työpaikat

Kunnassa avoinna
 • 22.9.2017 12:56

  Päiväkoti Ankkurinappi on 42-paikkainen ja tarjoaa normaalin päivähoidon lisäksi myös vuorohoitoa. Päiväkoti toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana. Esiopetus järjestetään Nilakan yhtenäiskoulussa.

  Erityislastentarhanopettaja toimii päiväkodin lapsiryhmässä sekä huolehtii kunnan varhaiskasvatusikäisten lasten erityisestä tuesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

  Opintovapaan sijaisuus täytetään ajalle 1.11.-30.11.2017 sekä 8.1.-4.5.2018

  Kelpoisuutena toimeen valittavalta edellytämme sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukaisesti lastentarhanopettajan kelpoisuutta ja sen lisäksi asetuksen mukaista soveltuvaa erikoistumiskoulutusta tai jatkotutkintoa.

  Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

  Hakemukset pyydämme toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa
  www.kuntarekry.fi (työavain 152585). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja CV. Voit myös postittaa hakemuksesi osoitteella Keiteleen kunta, sivistystoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele. Hakuaika päättyy 9.10.2017 klo 9.00.

  Ennen työsopimuksen solmimista valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen ote.

  Lisätietoa avoimista työpaikoista ja Keiteleen kunnasta www.keitele.fi.

 • 21.9.2017 15:00

  PSYKOLOGI
  Hakuaika 21.9.-12.10.2017 klo 15:00 mennessä.
  Keiteleen kunta hakee Nilakan kuntien alueella toimivaan perheneuvolaan psykologia. Toiminta-alueeseen kuuluvat Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon kunnat.
  Perheneuvolassa psykologin työparina on sosiaalityöntekijä. Tehtävinä ovat ohjaus, neuvonta, tutkimukset, tuki- ja hoitokäynnit lapsille ja perheille, ryhmien ohjaaminen ja verkostotyö Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
  aktiivista, joustavaa ja ahkeraa työotetta muuttuvissa toimintaympäristöissä
  innostusta työmuotojen kehittämiseen ja käyttöönottoon eri verkostoissa
  kykyä ja halua toimia sekä itsenäisesti, että osana kunkin kunnan perhepalvelutiimiä
  tietotaitoa perhe-elämän ja vanhemmuuden haasteista sekä niiden hoitamisesta

  Tarjoamme työntekijälle yksilötyönohjauksen, mahdollisuuden joustavaan työaikaan, jatkokouluttautumiseen, oman työn kehittämiseen ja osittain etätyöhön. Oman palkkatoivomuksen voi esittää.

  Hakijan on esitettävä 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) mukainen rikostaustaote. Koeaika on 4 kk. Työaika on 37,30 h/vko.

Yhteystiedot